...Škola paraglidingu - Xpert...

DomůTisknoutNapište nám

kurzy

Víkendové kurzy

Termíny jaro 2022

Květen:

29.4. – 1.5. (Pá – Ne) 1. část
6.5. – 8.5. (Pá – Ne) 2. část

Červen:

3.6. – 5.6. (Pá – Ne) 1. část
10.6. – 12.6. (Pá – Ne) 2. část

Termíny podzim 2021

Srpen - Září:

2.9. – 4.9. (Pá – Ne) 1. část
9.9. – 11.9. (Pá – Ne) 2. část


Vyberte si z nabízených alternativ absolvování výcviku paraglidingu:

Seznamovací kurz

Průběžný; max. 3 dny - realizace na cvičných terénech v okolí Olomouce s ohledem na aktuální počasí a časové možnosti účastníků; obsahuje ukázku, praktický výcvik pozemní přípravy včetně startu s odpoutáním, úvod do teoretické přípravy.
Cena: 5.500,- Kč zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení, dopravu účastníků na cvičné terény, lektorskou činnost instruktorů, pojištění odpovědnosti.

Úplný výcvik

S cílem splnění podmínek pro získání licence PL-A na cvičných terénech v okolí Olomouce s ohledem na aktuální počasí a časové možnosti účastníků rozsah: 6 dnů praktického výcviku + 16 hodin teoretické výuky.
Cena: 11.800,- Kč zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení, dopravu účastníků na cvičné terény, lektorskou činnost instruktoru, pojištění odpovědnosti, učební materiály, náklady na provoz technického zařízení, ubytování ve druhé části kurzu (Beskydy).

Pokračovací výcvik

Určen pro ty, kteří absolvovali pouze seznamovací kurz (viz. výše). Odpovídá náplni druhé části úplného výcviku. Rozsah: 3 dny praktického výcviku + 12 hodin teoretické výuky.
Cena: 7.000,- Kč zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení, dopravu účastníků na cvičné terény, lektorskou činnost instruktoru, pojištění odpovědnosti, učební materiály, náklady na provoz technického zařízení (naviják, pojítka).

Výcvik pro získání kvalifikace Sportovní pilot

Příprava na splnění podmínek k získání licence PL-B.
Cena: 7.000,- Kč zahrnuje dopravu účastníků na cvičné terény, lektorskou činnost instruktoru, pojištění odpovědnosti, učební materiály, náklady na provoz technického zařízení (naviják, pojítka).

Výcvik pro získání kvalifikace Tandem pilot

Příprava na splnění podmínek k získání licence PL-T.
Cena: 14.500,- Kč zahrnuje dopravu účastníků na cvičné terény, lektorskou činnost instruktoru, pojištění odpovědnosti, učební materiály, náklady na provoz technického zařízení (naviják, pojítka).

Závazný je vždy první (nástupní) den kursu. Další průběh je již zcela podřízen vývoji počasí a případné změny budou dohodnuty s účastníky).
Upozorňujeme, že v případě přerušení nebo ukončení kurzu v jeho průběhu (z rozhodnutí účastníka) se platba nevrací. Účastník, který výcvik z jakéhokoliv důvodu přeruší nebo ukončí, má ale možnost bez jakéhokoliv doplatku v budoucnu ve výcviku pokračovat a kurz dokončit.

Podmínky účasti v kursu paraglidingu

Základní podmínkou účasti v kursu paraglidingu (a ostatně celého létání) je zdravotní způsobilost. Tu ověřuje každý praktický (obvodní) lékař. Toto předepsané potvrzení si opatří každý účastník kursu samostatně před zahájením kurzu.
Upozornění: Praktičtí lékaři si účtují za vyšetření a vystavení uvedeného potvrzení částky od 300,- do 700,- Kč. Tato platba není součástí kursovného a každý uchazeč si ji hradí sám.

Další podmínkou účasti v kursu je dovršení hranice 15 let věku. U uchazečů mladších 18 let je nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců.

Poslední podmínkou je vyplnění a odeslání přihlášky . Na základě této přihlášky obdrží účastníci podrobné pokyny o samotném průběhu kursu.

Předepsané vybavení

Každý účastník kursu si vezme pevnou kotníkovou obuv, pevnější oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi a prstové rukavice (lehké – nejlépe cyklistické nebo běžkařské).
Ostatní předepsané vybavení zajišťuje škola paraglidingu X-PERT.

Předpokládaný průběh výcviku

Čas a místo zahájení výcvikového dne – sraz účastníků kursu bude vždy v 9.00 hod. před sportovní halou UP Olomouc; odtud bude organizována hromadná doprava na místo výcviku; individuální doprava je možná po dohodě s instruktorem; po skončení výcvikového dne bude zajištěna hromadná doprava zpět na stejné místo – čas příjezdu bude různý v závislosti na počasí a organizaci jednotlivých výcvikových dní.
Průběh kurzu – kurz je organizován ve dvou částech (vždy ve formě prodlouženého víkendu), abychom se co nejvíce přizpůsobili zaměstnaným nebo studujícím účastníkům. Jednotlivé výcvikové části probíhají v cyklech pátek – neděle.
První tři dny probíhá výcvik na terénech kolem Olomouce (Nízký Jeseník, Odry, Boskovice apod.). Na tyto teréne dojíždíme z Olomouce a po skončení výcvikového dne se do Olomouce vracíme.
Druhá část výcviku probíhá na terénech v Beskydech, kde je pro účastníky kurzu zajištěno ubytování. Rovněž doprava z Olomouce do Beskyd a zpět je zajištěna.
Informace a kontakty – před zahájením prvního výcvikového dne každého třídenního bloku doporučujeme účastníkům sledovat tyto naše stránky, kde budou pravidelně umísťovány informace o nadcházejícím výcvikovém dni. Uvedou-li účastníci do přihlášky kontakt na mobilní telefon nebo e-mailové spojení, budou automaticky informováni o zásadních změnách v organizaci výcviku. O způsobu výcviku v ostatních dnech bloku budou účastníci informováni vždy na závěr předchozího výcvikového dne.
Výcviková osnova – praktický výcvik a teoretická příprava budou probíhat podle výcvikové osnovy, která je ke stažení na adrese: www.laacr.cz (pod názvem PL3). Pořadí jednotlivých předmětů a procvičovaných úloh bude stanovován v závislosti na vývoji meteorologických podmínek a na rychlosti zvládnutí předepsaných praktických dovedností. V hrubých rysech lze časovou souslednost praktického výcviku předpokládat takto: první dva dny pozemní příprava; třetí den nácvik startu s odpoutáním; čtvrtý a pátý den lety s převýšením – nácvik předepsaných figur; šestý den lety s převýšením a nácvik předepsaných figur, závěrečné přezkoušení.
Závěrečné přezkoušení – probíhá před inspektorem paraglidingu. Přezkušuje se úroveň teoretických znalostí (test) a praktických dovedností (přezkušovací let). Pro získání pilotní licence je nezbytné kladné hodnocení v obou částech závěrečného přezkoušení. Toto přezkoušení proběhne buď v závěrečný den kursu nebo v jiném, náhradním termínu (opět v závislosti na počasí).

Vydání pilotního průkazu

Po úspěšném absolvování kursu (včetně úspěšného závěrečného přezkoušení) má absolvent nárok na vydání pilotního průkazu. Ten vydává na základě pověření Úřadu pro civilní letectví ČR Letecká amatérská asociace ČR (LAA). Vystavení pilotního průkazu si může každý absolvent vyřídit individuálně korespondenčně nebo osobně v sídle LAA (Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10). K tomu je třeba předložit (zaslat) 1 kopii kompletně vyplněného osobního listu (ten obdrží na závěr kurzu), 1 fotografii a zaplatit poplatek 1.800,- Kč.
V případě zájmu účastníků kursu vyřídí vystavení pilotních průkazů hromadně PG škola X-PERT. Tato služba je pro absolventy kursu zdarma, uvedený poplatek LAA za vystavení pilotního průkazu však zůstává.
Škola paraglidingu * X-PERT * Jiří Valenta * Kosmonautů 7 *
772 00 Olomouc * tel.: 602269040 * x-pert(zavinac)seznam.cz
Přihlášení Draka
Slevy pro ISIC !
Dnes je:
sobota
22. ledna 2022
Svátek má Slavomír
Kalendář akcí 2022
Stáhněte si kalendář akcí naší školy X-pert na rok 2022!
Ceník 2022
Stáhněte si ceník služeb naší školy X-pert na rok 2022!
Kontakt na nás
Škola paraglidingu
X-pert
Jiří Valenta
Kosmonautů 7
772 00 Olomouc
tel: 602269040

Naši partneři
Sky paragliders